پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی

برنامه امتحانی و امتحانات حوزه علمیه خرداد و مرداد

خرداد 1394 گروه الف

آیین نامه و برنامه امتحانی حوزه های علمیه سراسر کشور برای خرداد 94 ابلاغ شد.

برنامه امتحانی طلاب سطح یک (پایه های 1 تا 6) گروه الف

برنامه امتحانی و امتحانات کتبی حوزه علمیه خرداد 94

برنامه امتحانی طلاب سطوح دو و سه (پایه های 7 تا 10)

(مدارس علمیه استان ها به جز قم) خرداد 94 گروه الف

برنامه امتحانی و امتحانات حوزه علمیه خرداد 94 پایه 7-10


مرداد 1394 گروه الف و ب

برنامه امتحانی طلاب سطح یک (پایه های 1 تا 6) مرداد 1394

برنامه امتحانی حوزه علمیه مرداد 94 پایه های 1 تا 6


مرداد 1394 گروه الف و ب

برنامه امتحانی طلاب سطح دو و سه (پایه های 6 تا 10 مدارس علمیه به جز قم) مرداد 1394

برنامه امتحانی حوزه علمیه مرداد 94 پایه های 7 تا 10

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17417 | کل بازدید : 8245519 
اخبار