پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
دستورالعمل امتحانات شفاهی - پایه های 2 تا 6
نیم‌سال اوّل 93-92

 

الف) محدوده و زمان برگزاری

1. محدوده امتحانات شفاهی طبق جدول ذیل، از محدوده تدریسی هر استاد در نیم‌سال اوّل می باشد:

پایه

عنوان

عنوان

عنوان

پایه

عنوان

عنوان

عنوان

2

نحو2

نحو3

منطق2

5

اصول2

فقه3

فقه4

3

نحو4

نحو5

بلاغت

6

اصول3

فقه5

فقه6

4

اصول1

فقه1

فقه2

 

 

2. زمان‌بندی امتحانات براساس پایه- درس- طلبه با صلاحدید مدیر محترم مدرسه است.

3. مهلت امتحان تا 01/10/92 قبل از امتحانات اصلی نیم سال اول(دی) خواهد بود. پس از این تاریخ، مدارس مجاز به برگزاری امتحان نمی‌باشند.  

ب) بارم بندی نمرات

1. نمرات هر مادّه درسی، بر پایه جدول ذیل از مجموع 20 نمره در نظر گرفته می‌شود:

عنوان

عبارت خواني

تطبيق مطالب

توضيح مطالب

سوالات علمي

جمع

نمره

7

5

5

3

20

 
2. فرم های خام برای ثبت نمره در قسمت گزارشات/ گزارشات عمومی/ کلاس/ لیست درخواست نمرات شفاهی، (سامانه نجاح) قابل دسترسی می‌باشد.

ج) درصد تأثیر و درج نمره

1. پنج نمره (با ضریب یک چهارم) از مجموع امتحان پایان نیم سال،‌به امتحان شفاهی اختصاص دارد. نمرات نهایی آزمون شفاهی در سربرگ امتحانات کتبی قابل درج می باشد.

2. درصد تعیین شده، قابل تغییر نمی‌باشد و ملاک آن فعالیتهای دیگر طلبه همچون فعالیت کلاسی، ... نیست.

د) ممتحنین و نحوه برگزاری

1. هیئت ممتحن متشکل از 2 استاد حکم دار و یا اساتیدی است که صلاحیّتشان برای مدیر محرز باشد.

2. اسامی شرکت کنندگان و تاریخ امتحان هر طلبه،‌ حداقل یک هفته قبل از امتحان اطّلاع رسانی شود.

3. متن امتحانی قبل از امتحان به طلبه اعلام شده، حداقل 15 دقیقه برای مطالعه آن وقت داده شود.

4. مطالعه بدون استفاده از شروح فارسی و مشورت باشد. پیشنهاد می‌شود مدیر محترم،‌ فضایی برای مطالعه در نظر گرفته، فردی را برای نظارت قرار دهد.

   دانلود : shafahi92-93.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : shafahi92-93.pdf           حجم فایل 177 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6553 | کل بازدید : 8245264 
اخبار