پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
قانون تکماده
 
 

ماده 26 تبصره 2 آیین نامه آموزشی: در صورتی که [طلبه] فقط در یک ماده درسی از مواد درسی یک پایه اعم از کتبی و یا شفاهی (نمرات تک نیم سالی از نمرات دو نیم سالی) نمره بین 10 تا 12 باشد به شرط اینکه معدل پایه به 12 برسد قبول به حساب می آید و مجاز به شرکت در امتحان مجدد نمی باشد.

 

مثال: طلبه ای در نیم سال اول درس نحو3 قبول و در نیم سال دوم (خرداد یا شهریور) نمره 11 کسب نموده است. همه دروس دیگر این طلبه در ارزیابی نجاح کامل است و فقط این درس به عنوان ناقصی در ارزیابی ثبت شده است. درس مذکور قبول محسوب شده و وی مجاز به امتحان مجدد نیست.

 

توجه: می توان از قانون تکماده برای تمامی پایه ها استفاده نمود. جهت پیگیری درخواست خود را به مدرسه، مدیریت استان و یا معاونت آموزش حوزه های علمیه اطلاع دهید.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7769 | کل بازدید : 8279330 
اخبار