پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
انتقال
 

ماده 38 آیین نامه آموزشی: انتقال طلبه به صورت رسمی از یک مدرسه دیگر در شهرستان و یا از یک شهرستان به شهرستانی دیگر با شرایط زیر صورت می پذیرد:

أ) متقاضی انتقال باید از مدارس تحت پوشش «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» باشد.

ب) متقاضی حداقل یک سال تحصیلی در مدرسه مبدأ حضور داشته باشد.

ج) مدیریت استان و مدرسه مبدأ و مقصد با انتقال وی موافق باشند.

ماده 39 : انتقال، همه ساله پیش از شروع سال تحصیلی و حداکثر تا یک ماه پس از شروع درس ها انجام می شود.

ماده 40 : انتقال از مدارس تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدارس اصفهان، خراسان، مدارس مستقل و بالعکس فقط از طریق ستاد صورت می پذیرد.

تبصره: انتقال از مدارس تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدارس متفرقه و خارج از برنامه ممنوع می باشد.

ماده 41 : انتقال اجباری طلبه مشروط به رعایت آیین نامه انضباطی است و در صورت لزوم به انتقال اجباری، کسب موافقت مدرسه مقصد با هماهنگی مدیریت استانی الزامی است.

تبصره: انتقال و پذیرش طلبه به عنوان «میهمان» خلاف ضابطه می باشد.

 

 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7544 | کل بازدید : 8245291 
اخبار