پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
شرح وظايف معاونت آموزش حوزه‌ علميه استاني
(مصوبه 813 شورای عالی حوزه های علمیه)
 
 

1) اجراي سياستها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات ابلاغي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر حسن اجراي آن در واحدهاي آموزشي استان و هماهنگ‌سازي آنها و ارائه بازخورد و پيشنهادات اصلاحي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه

2) اجراي دوره‌هاي آموزشي مصوب به صورت مستقيم يا از طريق واحدهاي آموزشي حوزه علميه استان

3) ارزيابي واحدهاي آموزشي و نظارت بر فعاليتهاي آنها و ارائه گزارش‌هاي جمع‌بندي شده دوره‌اي و موردي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه و زمينه‌سازي براي ارزشيابي آموزشي در حوزه علميه استان بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب و نظارت بر حسن اجراي آن

4) ارزيابي متون و منابع آموزشي، برنامه‌هاي درسي، رشته‌ها و گرايشهاي تحصيلي اجرا شده در واحدهاي آموزشي تحت پوشش حوزه علميه استان

5) انجام امور مربوط به سنجش و پذيرش در حوزه علميه استان در چارچوب قوانين و مقررات مصوب

6) گزينش علمي اساتيد، نظارت بر فرآيند به كارگيري و ارزيابي عملكرد ايشان در چارچوب ضوابط مصوب

7) شناسايي نيازهاي آموزشي اساتيد و پيشنهاد دوره‌هاي دانش افزايي و مهارتي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه و برگزاري دوره‌هاي مصوّب

8) تعيين ميزان نياز واحدهاي آموزشي استان به اساتيد ثابت جهت ارائه به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه

9) بررسي موفقيت تحصيلي طلاب در دوره‌هاي آموزشي و صدور مدارك بر اساس مصوبات ابلاغي

10) نظارت بر روند اجراي تحقيقات پاياني، پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي علمي طلاب در واحدهاي آموزشي و حمايت از آنها در چارچوب مقررات

11) استفاده از فناوري‌هاي نو در خدمت‌رساني آموزشي به طلاب

12) رسيدگي به شكايات و اعتراضات آموزشي طلاب و اساتيد در چارچوب قوانين و مقررات مصوب

13) به روز رساني بانك اطلاعات آموزشي حوزه علميه استان در چارچوب مقررات

14) همكاري با معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه در زمينه:

الف) تهيه و پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت آموزشي[1] حوزه‌هاي علميه

ب) تهيه و پيشنهاد نظام جامع آموزش حوزه‌هاي علميه

ج) تهيه و پيشنهاد نظام سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه

د) تهيه و پيشنهاد دوره‌ها و مقاطع آموزشي حوزوي

15) همكاري با مركز نخبگان و استعدادهاي برتر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه متناسب با مأموريتهاي آن مركز

16) همكاري آموزشي با ساير سازمانها و نهادهاي استان در چارچوب ضوابط مصوّب

17) پيشنهاد توسعه دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي و دروس خاص مورد نياز حوزه علميه استان

18) پيشنهاد نيازها و اولويتهاي آموزشي حوزه علميه استان

19) بررسي پيشنهادهاي آموزشي واحدهاي آموزشي و ارائه جمع‌بندي نهايي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه

20) پيشنهاد برنامه و بودجه معاونت آموزش به مديريت حوزه علميه استان

21) برگزاري جلسات شوراي آموزشي حوزه علميه استان

22) تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير حوزه علميه استان

23) انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير حوزه علميه استان

 


[1]. در پيشنهاد برنامه‌ها و طرحهاي استاني توجه به سياستهاي مصوب شوراي استاني الزامي است.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6835 | کل بازدید : 8279254 
اخبار