پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
شرح وظايف معاونت آموزش مدارس علمیه
(مصوبه 735 شورای عالی حوزه های علمیه)

 

ماده 14 : شرح وظايف معاونت آموزش مدارس عبارت است از:

1. تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، طبق ضوابط ابلاغي

2. شناسايي اساتيد و معرّفي آنان به مدير مدرسه، جهت اقدام لازم

3. تنظيم دروس اساتيد طبق احكام تدريس آنها، با هماهنگي مدير مدرسه، و اعلام برنامه‌هاي درسي كلاسها

4. تشكيل جلسات هماهنگي متشكّل از كلّيّة اساتيد مدرسه و بهره‌برداري از نظرات آنان، به منظور بهبود برنامه‌هاي تربيتي، پژوهشي و فرهنگي مدرسه

5. تشكيل كارگروه‌هاي تخصّصي اساتيد، متشكّل از اساتيد يك درس يا رشته يا گرايش، به منظور بهبود وضعيّت آموزشي مدرسه

6. برنامه‌ريزي جهت ارائة مشاورة آموزشي به طلّاب، با هماهنگي اساتيد مربوط، و راهنمايي طلّاب در مورد انتخاب درس و كيفيّت تحصيل

7. اعلام برنامه و برگزاري امتحانات، برابر آيين‌نامة آموزشي و انضباطي

8. انجام‌دادن مكاتبات مربوط به امور آموزشي طلّاب و اساتيد و كادر آموزشي، برابر ضوابط

تبصره: امضاي كلّيّة مكاتبات، بر اساس آيين‌نامة مكاتبات مصوّب شوراي عالي، خواهدبود.

9. تشكيل پرونده براي طلّاب و حفظ سوابق آموزشي و گزينشي طلّاب در پروندة آنان

10. تشكيل پرونده براي اساتيد، جهت حفظ سوابق آنان

11. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها، مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي

12. ارزيابي عملكرد آموزشي طلّاب و اعضاي هيئت علمي

13. برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي كوتاه‌مدّت آموزشي، پس از تأييد شوراي مدرسه

14. برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيّت آموزشهاي ارائه‌شده

15. بررسي سالانة امكانات علمي مورد نياز، طبقه‌بندي آنها و ارائه به شوراي مدرسه

16. تهيّه و تنظيم بودجة ساليانة آموزش، و ارائه به مدير مدرسه، جهت طي فرايند تصويب‌خواهي

17. ارائة گزارشهاي موردي و دوره‌اي، از فعّاليّتهاي معاونت آموزش

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5320 | کل بازدید : 8245060 
اخبار