پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی

برنامه امتحانی و امتحانات كتبي سطوح عالي (پايه هاي 7-10)

حوزه علميه قم مطابق طرح قديم و جديد

نيمسال دوم خرداد 93 سال تحصیلی  93-92

ايام هفته

نيم سال

پايه

8-9:30

پايه

10:30-12

پايه

16-17:30

پايه

18:30-20

شنبه

93/03/24

 

7

تفسير

9

تفسير

8

رجال

10

تفسير

يك شنبه

93/03/25

اول

7

فقه1

9

فقه4

8

فقه3

10

فقه6

*مكاسب بخش1

*مكاسب بخش4

*مكاسب بخش3

*مكاسب بخش6

دو شنبه

93/03/26

دوم

7

فقه1

9

فقه4

8

فقه3

10

فقه6

*مكاسب بخش1

*مكاسب بخش4

*مكاسب بخش3

*مكاسب بخش6

سه شنبه

93/03/27

اول

7

اصول

9

اصول

8

اصول 1

10

اصول 1

*رسائل بخش1

*كفايه بخش1

*رسائل بخش3

*كفايه بخش3

چهار شنبه

93/03/28

دوم

7

اصول

9

اصول

8

اصول 1

10

اصول 1

*رسائل بخش1

*كفايه بخش1

*رسائل بخش3

*كفايه بخش3

پنج شنبه

93/03/29

 

7

عقايد

9

رجال

8

تفسير

10

درايه

جمعه

93/03/30

اول

7

فقه2

9

فقه5

8

اصول2

10

اصول2

*مكاسب بخش2

*مكاسب بخش5

*رسائل بخش4

*كفايه بخش4

شنبه

93/03/31

دوم

7

فقه2

9

فقه5

8

اصول2

10

اصول2

*مكاسب بخش2

*مكاسب بخش5

*رسائل بخش4

*كفايه بخش4

يك شنبه

93/04/01

اول

7

فلسفه

9

فلسفه

 

 

10

فلسفه

دو شنبه

93/04/02

دوم

7

فلسفه

9

فلسفه

8

عقايد

10

فلسفه

سه شنبه

93/04/03

اول

7

*رسائل بخش2

9

*كفايه بخش2

8

*رسائل بخش5

10

*مكاسب بخش7

چهار شنبه

93/04/04

دوم

7

*رسائل بخش2

9

*كفايه بخش2

8

*رسائل بخش5

10

*مكاسب بخش7

 

برنامه امتحانی و امتحانات كتبي سطوح عالي (پايه هاي 7-10)

حوزه علميه قم مطابق طرح قديم و جديد

نيمسال دوم شهریور 93 سال تحصیلی  93-92

برنامه امتحانی سطح عالی حوزه علمیه قم شهریور 93


تذكر: عناوين دروس فقه و اصول  كه با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند، امتحان آن دروس از محدوده  طرح جديد مي‌باشد.


برای مشاهده طـرح قديـم ساماندهي دروس سطوح عالي حوزه علميه استان قم درسال تحصيلي 93-92 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده طـرح جدید ساماندهي دروس سطوح عالي حوزه علميه استان قم درسال تحصيلي 93-92 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده درس نامه  سطوح عالي حوزه علميه استان قم درسال تحصيلي 93-92 اینجا را کلیک کنید.

طراحی و منبع این صفحه: howzeh.org - howzehqom.com

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9458 | کل بازدید : 8279042 
اخبار