بيانيه مدير حوزه هاي علميه در محكوميت كشتار مسلمانان هند
يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی > بانک مقالات 
تاریخچه تبلیغ و منبر
این نوشتار را به بحث پیرامون اهمیت وعظ و نصیحت اختصاص دادیم. در این گفتار، تاریخچه ی تبلیغ و دعوت را به صورت گذرا مورد بررسی قرار می دهیم. قبل از پرداختن به این تاریخچه، ارایه ی تعریفی از تبلیغ، خالی از فایده نیست.
 
آسیب شناسی تبلیغ
بلیغ، به ویژه تبلیغات نوین، «تلاشی است پی گیر برای ایجاد یا شکل دادن رخدادها به منظور تحت تأثیر قرار دادن روابط عامة مردم با کاری فکری یا گروهی.» در واقع...
 
نکات کاربردی تبلیغ
۱. با صراحت و محکم بگو، بلد نیستم، نمی دانم، آیاتی هست که می گوید نمی دانم: «سبحانک لا علم لنا...» ۲. مخاطب را به نحو احسن بشناسیم و مطابق نیاز او صحبت کنیم...