بيانيه مدير حوزه هاي علميه در محكوميت كشتار مسلمانان هند
يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠

 

 

آیت الله حسینی همدانی دام مجده

حجت الاسلام و المسلمین سید فضل الله حسینی  زیدعزّه  حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا کریمی  زیدعزّه

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدرسی زیدعزّه حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم مدرسی زیدعزّه

حجت الاسلام و المسلمین صادق خوئینی  زیدعزّه حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ایمانی زیدعزّه